Kvalitet, kvalitet – og atter kvalitet

Mette Olesen, Kvalitetschef i fødevarevirksomheden Engelsviken i Skagen

Fra sit kontor har Mette Olesen udsigt til havet, der forsyner Engelsviken med skaldyr og fisk, som virksomheden forarbejder og sælger til hele verden.

Mette er ansvarlig for kvalitetskontrollen i virksomheden og uddannet civilingeniør, Energy Engineering, spec. Mechatronic Control Engineering på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København.

Som kandidat søgte Mette jobs i både Københavnsområdet, Midtjylland og Nordjylland, hvor hun er opvokset. Det var hendes kontakt til Move North, der banede vejen til jobbet hos Engelsviken:

”Jeg havde lagt mit cv ind på Movenorth.dk, og via Kåre Holdt Madsen, Move North blev jeg kontaktet af Engelsvikens direktør, som havde set mit cv. Jeg blev inviteret til jobsamtale på virksomheden i Skagen og blev ansat som kvalitetschef 1. marts 2019. Jobbet udfordrer mig, og jeg udvikler mig både fagligt og personligt. Det, som vi var tre om på studiet, står jeg alene med ansvaret for nu. Når man bare springer ud i det, så lærer man også af det”, fortæller Mette Olesen.

Mette Olsen er flyttet til Frederikshavn, men hun savner ikke København – bortset fra, at der er der flere biografer og flere filmpremierer.

”I Nordjylland er du altid tæt på havet og skoven. Her er mange muligheder for at være aktiv og indgå sociale fællesskaber, og folk er imødekomne. Selv spiller jeg håndbold for 1. Divisionsholdet i Sæby, og jeg er kommet med i en løbeklub. Det er et godt sted at starte, hvis man er ny i byen”.

Quality comes first

Mette Olesen’s office looks directly towards the sea which provides Engelsviken with shellfish and fish to be processed and sold on the international market by the company

Mette is responsible for the quality control procedures of the company and holds a degree in Energy Engineering, specifically Mechatronic Control Engineering, from the Technical University of Denmark (DTU) in Copenhagen.

After her graduation, Mette applied for jobs in Copenhagen, central Jutland as well as northern Jutland where she grew up. Move North, however, paved the way for her job at Engelsviken:

“I registered my resume at Movenorth.dk, and through the agency of Kåre Holdt Madsen of Move North Engelsviken’s CEO contacted me after reading my resume. I was invited for an interview at the company premises in Skagen and employed as Quality Manager as of 1 March 2019. The job is challenging and ensures continuous professional and personal growth on my part. Procedures that involved three students at university are now my sole responsibility. Once you take the plunge, you learn from it”, Mette Olesen concludes.

Mette Olesen has moved to Frederikshavn but she doesn’t miss Copenhagen – apart from the broad selection of cinemas and numerous film premieres in the capital.

“The sea and the forest are never far away in northern Jutland. There is ample opportunity for an active and social lifestyle and people are friendly. Personally, I’m on Sæby’s first division handball team, and I’m considering joining a running club. It’s a good place to start when you are new in town”.

Mission Grøn Omstilling

Louise Groth, Civilingeniør, Energy Engineering, spec. Mechatronic Control Engineering, ME Production, Frederikshavn

Louise Groth arbejder for bæredygtig skibsfart.

To år før Louise Groth afsluttede sit studie, var hun i kontakt med rekrutteringskoordinator Kåre Holdt Madsen, Move North på en karrieremesse for kandidater fra Aalborg Universitet. Da hun som nyuddannet kandidat begyndte sin jobsøgning, fandt hun visitkortet og ringede til Kåre:

”Et par dage efter vores samtale vendte Kåre tilbage med flere potentielle jobmuligheder. ME Production havde behov for en kandidat med mine kompetencer, og i løbet af to uger havde jeg underskrevet ansættelseskontrakt. Jeg startede i jobbet 3. september 2019 og efter seks ugers introduktion til scrubbere – røggasrensere til skibsfarten – fik jeg ansvaret for at dokumentere virksomhedens elektriske kontrolsystemer”, fortæller Louise Groth.

Louise, der er opvokset i en maritim familie, oplever, at hun har fået et job i den helt rigtige branche:

”Det betyder enorm faglig udvikling at komme ud i den virkelige verden, hvor tingene foregår på en helt anden måde end på universitetet. Man lærer et nyt sprog i forhold til, hvad man arbejder med og i forhold til, at vi hele tiden udvikler kontrolsystemerne. Her har jeg et reelt ansvar, og det jeg laver, skal bruges her og nu. Det hele går så hurtigt i udviklingen af scrubbere og kontrolsystemer. Vi ved ikke, om det er scrubbere, vi skal lave i fremtiden, men jeg vil gerne være med på rejsen. Der er brug for scrubberteknologien, og det passer mig rigtig fint, at jeg arbejder i en industri, der bidrager den grønne omstilling og et bedre miljø.”

Mission green transition

Louise Groth works for a sustainable shipping trade

Two years before her graduation, Louise Groth talked to recruitment officer Kåre Holdt Madsen, Move North, at a career event for graduates at Aalborg University. Once graduated, she found Kåre’s business card during her job hunt and gave him a call:

”A couple of days after our conversation Kåre got back to me with several potential job leads. ME Production was looking for a graduate with my qualifications and I signed the employment contract within two weeks. My first day at work was 3 September 2019 and after six weeks of introduction to scrubbers I was entrusted with the responsibility for documenting the electrical control systems of the company”, Louise Groth explains.

As someone who grew up in a maritime family, Louise feels she is employed in the perfect industry:
“Getting out into the real world entails a huge professional development as things are done very differently in real life compared to the university. You learn the talk of the trade, and as control systems develop all the time, you grow as well. I have actual responsibilities in the company and everything I do is needed urgently. The pace of development within the field of scrubbers and control systems is very high. Whatever the future brings I would like to keep being a part of the journey. The scrubber technology is needed and I am very pleased to work in an industry contributing to the green transition and an improved environment.”

Michael servicerer kunder over hele verden

Michael Kjølby, Salg og Service Rådgiver, Translyft, Dybvad

Tiden er fløjet afsted, siden januar 2018, da Michael Kjølby blev ansat i virksomheden Translyft, der ligger i Dybvad mellem Frederikshavn og Aalborg.

Med en Cang.Mag. Culture, Communication og Globalization bringer han sine kompetencer i spil hver eneste dag i jobbet som Sales og Service Advisor:

”Mit job kræver et stort overblik over de mange produkter og services, som vi producerer og leverer til kunder i hele verden. Da 80 procent af vores løsninger er specialdesignede, er der ikke to dage, som er ens. Der er hele tiden nye ting, jeg skal tage stilling til, og jeg får nye ansvarsområder. Det lærer jeg meget af”, fortæller Michael Kjølby.

Det var Kåre Holdt Madsen, rekrutteringskoordinator, Move North, som etablerede kontakt mellem Michael Kjølby og virksomheden Translyft:

”Jeg havde uploadet mit cv i Move North’s database. Kåre sendte cv’et til Translyfts direktør. I første omgang blev jeg ansat i løntilskud, for at vi kunne se hinanden an. Efter to måneder underskrev vi ansættelseskontrakt. Translyft er en spændende virksomhed, hvor man får indblik i alt, hvad der sker, og jeg oplever, at vi bliver hørt og er med i processen”, siger Michael Kjølby, der pendler fra Aalborg til Dybvad.

”Det er et kæmpe plus, at det er nemt at komme hertil. Det tager ikke længere tid, end at køre rundt ind i Aalborg centrum om morgenen i myldretiden.”

Michael deals with the whole world

Time has passed swiftly since January 2018 when Michael Kjølby joined Translyft

With a MA in Culture, Communication and Globalization, he uses his skill sets every day as a Sales and Service Advisor:

“My position requires comprehensive knowledge of the broad range of products and services which this company produces and delivers to customers all over the world. Every day is different as 80 per cent of our solutions are custom-made. There are new things to consider all the time, and I also get new areas of responsibility. That’s extremely educative”, Michael Kjølby explains.

Kåre Holdt Madsen, recruitment officer in Move North arranged the initial contact between Michael Kjølby and Translyft:

“I uploaded my resume to Move North’s database at some point. Kåre forwarded the resume to Translyft’s CEO. Initially, I was employed in a wage subsidy position in order to assess whether the company and I were a good fit. After two months, we signed the contract of employment. Translyft is a really interesting company and you gain an insight into everything that goes on, and I feel that company is very attentive to our input and includes us in the process”, Michael Kjølby, an Aalborg-Dybvad commuter, states.

“Moreover, it is really a great advantage that the company premises are so easily accessible. The commute is not more timeconsuming that driving in the city centre of Aalborg in the morning rush hour traffic.”

Move North

Vi står klar!

Ring til Kåre, hvis du søger oplysning og gode råd om dine muligheder i Frederikshavn kommune. Kåre er dit bindeled til virksomheder, institutioner mv. og hjælper også medflyttende partnere med at finde job.

Kontakt Kåre Holdt Madsen,
Tlf: (+45) 2114 6506
E-mail: khma@frederikshavn.dk

Webtilgængelighedserklæring