Byggeleder til to projekter
– landbaseret produktion af fisk – Hirtshals og Skagen

Projekterne og selskaberne:

Skagen Aquaculture (Skagen) og Danish Salmon (Hirtshals) går nu I gang med to projekter, der skal bygges samtidigt. Opgaverne vil i den nuværende fase omfatte en byggeperiode på mere end to år og resultere i nogle af de mest effektive anlæg til produktion af landbaseretog miljøvenlig fisk.

De to selskaber har delvis fælles ejerkreds, men fungerer i øvrigt uafhængigt af hinanden så der ikke tale om nogen koordinerende funktion for byggelederen, men to parallelle opgaver, hvor selve byggeriet minder om hinanden. Du ansættes i selskabet Skagen Aqauculture.

I Skagen bygges et anlæg på ca. 20.000 kvm. – helt fra ”bar mark” til en produktion på mere end 3.000 tons markedsklar fisk. I Hirtshals skal den nuværende produktion udbygges til mere end det dobbelt af den nuværende produktion. Her bygges der ca. 10.000 kvm.

Bag de to projekter står en solid ejerkreds af danske og udenlandske investorer. Vi forventer i de kommende år, at fortsætte vor udbytning med lignende projekter.

Byggestart for begge projekter vil ske successivt hen over sommeren i år.

Opgaven:

Du vil som byggeleder blive involveret i projekterne, hvor der er hovedleverandører og et antal underleverandører. Der er indgået de aftaler og lavet den planlægning, der er nødvendigt for opstarten. Du vil i samspil med vores team og særligt med leverandørerne få til opgave og ansvar for at koordinere de forskellige entrepriser. Herunder kvalitetssikring af byggeriets gennemførelse, så alle krav til tidsplaner, sikkerhed, miljø, fisk, medarbejdere og økonomi bliver indbygget i byggeriet. Blandt hovedopgaverne vil være jordarbejde, betonarbejde, installation af rør og industribyggeri til den omfattende produktion af fisk i lukkede anlæg, som bygges med en høj grad af bæredygtighed. Du vil blive involveret i de tidlige faser af projektet og dermed være med i det team, der designer anlæggene.

Byggeperioden for de nuværende projekter vil være omkring 2 år. De videre planer for ejerkredsen bag Skagen Aquaculture indbefatter flere anlæg – evt. i nabolandene – så opgaverne for vores byggeleder kan strække sig over en lang periode.

Om dig:

Der stilles store krav til opgaven og dermed også til personen. Dine faglige- og menneskelige kompetencer er det vigtigste element i dette job. Du har erfaring som byggeleder, og har årelang erfaring med samarbejde og kommunikation med de forskellige aktører inden for byggeriet. Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, selvstændig og struktureret. Du skal have sans for detaljer, men samtidig kunne bevare overblikket. Og du skal kunne bidrage til holdånden på en byggeplads – så alle involverede parter yder deres bedste med et fælles mål for øje.

Teamwork vil være vigtigt. Du kommer til at indgå i vores team består af erfarne personer indenfor fiskeopdræt, økonomistyring og myndighedskontakt. Teamet er kendetegnet ved medarbejdere, der har en høj faglighed, og som har en ambition om at være de bedste inden for deres fagområde. Opgaven er i høj grad kendetegnet af, at du skal være selvstartende og engageret i jobbet, som til gengæld byder på interessante udviklingsmuligheder i en ret ny branche, som vil vokse meget over de kommende år.

Opgaven løses med udgangspunkt i Hirtshals og Skagen så din bopæl bør være i det område.

Ansøgning – og start:

Vi vil meget gerne have din ansøgning så hurtig som muligt. Påbegyndelse snarest muligt – senest 1. september.

Kontakt Skagen Aquaculture: Jens Petri 22 11 27 95  eller Flemming Jensen 71 96 32 34

Søg jobbet på mail:   klu@dsfish.dk