Frederikshavn Kommune

Planlægger til fast stilling i Danmarks nordligste kommune

Har du lyst til at arbejde med fysisk planlægning og byudvikling i et bredt spektrum af bymiljøer? Og kan du lide at kommunikere med mange mennesker både mundtligt og skriftligt? Så søg denne stilling som planlægger i Frederikshavn Kommune.

Vi har meget interessante og værdifulde kulturmiljøer i både Skagen, Sæby og Frederikshavn. Men vi har også mange nye boligområder, havneudvidelser og et hav af projekter af forskellig art. Derfor leder vi nu efter nye kolleger, der vil hjælpe med lokalplanlægning og forskellige andre myndighedsopgaver.

Kort om jobbet:
Du kommer til at indgå i et team af planlæggere med en bred vifte af erfaringer og kompetencer. Derfor vil din nøjagtige opgaveportefølje kunne sammensættes afhængig af dine erfaringer og kompetencer. Teamet beskæftiger sig med følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg i DKplan: Hele processen fra a-z varetages i afdelingen lige fra den indledende vejledning og forventningsafstemning med de forskellige interessenter til afsluttende vedtagelse.
 • Miljøvurdering og VVM: Planer og programmer screenes i samarbejde med relevante kolleger og der træffes afgørelse om evt. miljøvurderingspligt.
 • Udstykningssager: Ejendomsregisterportalen anvendes til ændringer af matrikelskel, og eventuel kontakt til landinspektør varetages af planteamet
 • Generel vejledning til borgere, der henvender sig med planmæssige spørgsmål
 • Andre planfaglige myndighedsopgaver

Vi forventer, du:

 • Har en relevant uddannelse eller planfaglig erfaring
 • Er god til at kommunikere med øje for løsningsmuligheder
 • Brænder for at medvirke til positiv udvikling af Frederikshavn Kommune
 • Brænder for lokalplanlægning med alt hvad det indebærer af lovgivning og muligheder
 • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har generelle kompetencer inden for myndighedsbehandling i en kommunal forvaltning

Vi tilbyder:

 • Spændende opgaver i en kommune med mange igangværende udviklingsprojekter
 • Faglige udviklingsmuligheder og netværk
 • God sparring på tværs af afdelinger og fagligheder
 • Flextid, idrætsklub, mulighed for hjemmearbejde og flere andre fordele, der gør arbejdsdagene gode

Sådan er vi organiseret:
I Center for Teknik og Miljø er vi ca. 80 medarbejdere, der arbejder med myndigheds-, planlægnings- og projektopgaver inden for områderne kommune- og lokalplaner, byggeri, ejendomsdata, GIS, digitalisering, veje, natur og miljø. Du bliver en del af Planteamet, hvor vi er 7 planlæggere.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse. Som udgangspunkt er stillingen fuldtid 37 timer pr.uge.

Vi forventer at holde jobsamtaler onsdag den 18. august 2021.

Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest muligt.