Forretningsorienteret CFO med fokus på vækst og overblik

Vil du stå i spidsen for økonomistyringen hos VICTOR A/S og koncernselskaber? Har du styr på kommercielle kontrakter, risikovurderinger og likviditetsstyring i en projektorganisation? Vil du bidrage til processen med at få VICTOR A/S digitaliseret? Blev du nysgerrig, så skal du helt sikkert læse med her… 
Hvad kan du få ud af det?
VICTOR A/S søger en CFO til at indgå i direktionen, der i dag består af en CEO og COO. Der er tale om en nyoprettet stilling, og du får derfor en unik mulighed for at påvirke og forme stillingen og økonomistyringen i VICTOR A/S og herigennem være med til at sikre den fortsatte vækst og fremtid.
Du bliver en del af en aktiv og engageret direktion og ledergruppe med en flad struktur og som bærer præg af handlekraft. VICTOR A/S er i en rivende udvikling, ordrebøgerne er fulde, og du går derfor en spændende tid i møde i din nye rolle. Du får en betydningsfuld position i VICTOR A/S, og du vil få en stor rolle og et stort medansvar for at sikre grundlaget for den vækstrejse, der er i fuld gang.
Ledelse, transformation og organisationsudvikling
Du har god forretnings- og procesforståelse, som du skal bruge i samarbejdet med både CEO, COO og den øvrige ledergruppe i udviklingen af VICTOR A/S, hvor fremtiden kræver, at der tænkes mere strategisk og forretningsorienteret.
Du får til opgave at styrke de forretningsmæssige processer og skabe forståelsen herfor samt sikre, at hele organisationen har fokus på de værdiskabende faktorer hos VICTOR A/S. Som medlem af direktionen får du en høj grad af frihed til at påvirke de økonomiske arbejdsprocesser, som danner grundlag for VICTOR A/S forretning.
Du sætter fokus på at sikre VICTOR A/S´ overordnede økonomiske profil og operationelle risici, og du formår at definere de rigtige og værdiskabende KPI´er og nedbryde dem i mål, som den enkelte medarbejder forstår og kan identificere sig med.
Du får, med direkte reference til vores CEO, det overordnede ansvar for økonomi og administration i VICTOR A/S, hvor hovedvægten på dine opgaver vil blive:
 • Sparringspartner for direktionen samt bestyrelsen
 • Det overordnede ansvar for vores igangværende projekter, herunder risikostyring, likviditet og håndtering af kontrakter, rammeaftaler og leverandøraftaler, idet vi lægger stor vægt på et kontinuerligt godt økonomisk overblik over de større igangværende projekter samt de enkelte projekters faser.
 • Koncern kapitalstrukturer, -beredskab og likviditetsstyring med kontakt og rapportering til bank og finansielle samarbejdspartnere, herunder styring og regulering af kredit- og garantirammer.
 • Rapporteringsarbejde – P&L / BSC-KPI’ere
 • Budgetter, forecasts og årsregnskaber
 • Analyser, investeringsoplæg og businesscases – kommercielle og strategiske
 • Udvikling og implementering af IT-systemer herunder digitalisering af forretningsprocesser, rapporteringsprocesser og vidensdeling
 • Håndtering af problemstillinger, som ligger udover den ordinære drift i administrations- og regnskabsafdelingen
 • Etablere og sikre klare ansvarsområder, herunder at vores definerede arbejdsprocesser følges
 • Strømline ansættelsesaftaler, lokalaftaler og øvrige kontrakter
 • Videreudvikle og vedligeholde ”company policies” og ”best pratices”
Din profil samt hvordan du opnår succes 
Det er afgørende for din succes i stillingen, at du har erfaring fra en lignende rolle og har deltaget i en vækstproces før med succes. Du ved, hvordan en CFO skaber værdi for forretningen, og hvad der skal til for at understøtte processen og kan skabe sammenhæng mellem dit forretningsorienterede mindset og hverdagspraksis. Du arbejder derfor godt i spidsen for et velfungerende team, ligesom du er proaktiv, resultat- og løsningsorienteret. Teamet omkring økonomi og administration består i dag af 7 kompetente medarbejdere, hvoraf 1 fungerer som administrations- og regnskabschef med det daglige ansvar for de 6 medarbejdere i administrationen.
Du har en empatisk og imødekommende personlighed, du forstår dig på mennesker og arbejder med forskellige motivationsfaktorer der gør, at medarbejderne trives og forstår deres mål. Samtidig skaber du rammerne for, at medarbejderne proaktivt er med til, at VICTOR A/S fortsat kan udvikle sig. For at løse opgaven har du:
 • En relevant uddannelse – f.eks. cand.merc.aud., revisor HD eller lignende evt. kombineret med en MBA
 • Solid erfaring med rollen som CFO, ledelse og evt. deltaget i en succesfuld vækstproces
 • Solid erfaring og forretningsforståelse fra produktions- og eller projektvirksomhed
 • Evne til at bringe Victor A/S videre i udviklingen med digitaliseringen på tværs af hele organisationen
 • Stærke kommunikationsevner mundtligt og skriftligt, og du forstår at omsætte komplekse budskaber enkelt og konkret til stakeholders og medarbejdere
Virksomheden 
VICTOR A/S er specialiseret inden for at designe, udvikle og producere procesanlæg, rørsystemer, køle- og varmepumpeanlæg til kunder i energi-, offshore- og den maritime branche. VICTOR A/S har de seneste år gennemgået en positiv udvikling og har bevæget sig fra primært at være en produktionsvirksomhed til nu at være en projekt- og videns leverandør. Der er 150 ansatte fordelt på to lokationer i henholdsvis Frederikshavn og Esbjerg. Læs mere på www.victor-dst.dk
Spørgsmål 
Da Guldbrandsen & Lythje håndterer rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte Partner, Lise Guldbrandsen på tlf. 2067 6757, eller Partner Dan Lythje på tlf. 9384 8449, hvis du har spørgsmål. Vi indkalder løbende til samtale. Søg stillingen via linket her.