Karstensens Skibsværft / KS Elektro

Controller til Karstensens Skibsværft A/S i Skagen

Du får her mulighed for at blive en del af en spændende industrikoncern i vækst, og få et job med udsigt til udviklende opgaver blandt engagerede kollegaer. Ordrebogen er fuld de næste år, og det er en spændende fremtid vi går i møde. Vi vil gerne have dig med på rejsen…

Da vores nuværende controller har søgt nye udfordringer, søger vi en controller, der med solid regnskabserfaring og faglig ballast, har lyst til at udvikle koncernens økonomifunktion yderligere. Vi er et værft med en lang historik, og er nu drevet af tredje generation. Vi har formået at tilpasse os kontinuerligt til verden, markedet og kunderne og har beholdt en god og solid position indenfor vores speciale, som er at udvikle, bygge og reparere fiskeskibe. Vi er en koncernvirksomhed med 450 medarbejdere på værftet i Skagen fordelt på 3 selskaber Karstensens Skibsværft, Danish Yachts og KS Elektro. Dertil kommer Karstensen Shipyard Poland (KSP) i Gdynia, som beskæftiger 450 medarbejdere med at bygge vores skrog, ligesom vi har driver Nuuk Værft på Grønland. I økonomiteamet er vi i dag 10 kompetente kolleger, som primært varetager de daglige opgaver vedr. vores danske selskaber, samt samler koncernens regnskab.

Vores virksomhed har en flad ledelsesstruktur, så her er ikke langt fra tanke til handling. Vi driver forretning bygget på tillid, kvalitet og ordentlighed, som også gennemsyrer vores kultur. Vi tager ansvar for vores fremtid både hvad angår miljømæssige tiltag, men også på medarbejdersiden, hvorfor vi har 43 lærlinge ansat.

Hvad skal du lave

Vi er i gang med en udskiftning af vores ERP-system, løn- og betalingssystem, og du bliver involveret i implementeringen af Business Central 365 i vores koncern, samt stå for den vigtige tilpasning og udvikling af systemet. Du har god forståelse for processer og lovgivning, og kan omsætte det til brugbare indsatser i økonomiafdelingen hos os. Du bliver sparingspart for CFO og ledelsen og til dine kollegas i økonomiteamet., derudover kommer dine opgaver til at bestå af bl.a.:

 • Månedsrapportering, budgetopfølgning og controlling.
 • Udarbejdelse af statistik og analyser i bl.a. Power BI.
 • Være kontakt til økonomiafdeling i Polen / Grønland og deltage i implementering af nyt ERP-system her.
 • Fakturering og intern afregning, samt afstemning af intercompany transaktioner.
 • Forberedelse af materiale til revision
 • Bogføring og afstemninger i forbindelse med afslutning af regnskaber og rapportering på måneds-, kvartals- og årsbasis.
 • Likviditetsstyring og forecast.
 • Bidrage til at sikre, at koncernens interne kontroller overholdes og at regnskabsprincipper efterleves.
 • Indberetning af statistikker mv. til offentlige myndigheder.
 • Være sparringspartner for CFO og øvrige kolleger i teamet.
 • Samarbejde og sparring med kollegaerne i Polen og Grønland.

Hvem er du

Som person kommer du med en god erfaring gerne fra en lignende funktion, ellers kunne det være det næste naturlige skridt i din karriere. Kommer du med erfaring fra en virksomhed der arbejder med projektøkonomi, vil det være en fordel. Du har en god gennemslagskraft, og har en vedholdende tilgang, da nye arbejdsgange tager tid at implementere. Du har en relevant økonomisk uddannelse f.eks. HDR, Cand. Merc. Aud eller andet. Du er / kan:

 • Fagligt ambitiøs indenfor dit felt og trives med at udvikle arbejdsgange og fastholde eksisterende løsninger – hvis de virker.
 • Trives i en hverdag med fart på i en vækstvirksomhed.
 • Godt økonomisk overblik og kan se sammenhænge på tværs af forretningen.
 • Udadvendt og har nemt ved at skabe relationer i organisationen.  
 • Et optimerende mindset i forhold til arbejdsgange og processer, og tør forslå dem.
 • Arbejder struktureret og god til at lave de rette prioriteringer.
 • Kommunikerer på dansk og engelsk i skrift og tale på et godt niveau.
 • Erfaren bruger af Excel og fortrolig med IT og ERP systemer.

Om virksomheden

Karstensens Skibsværft sætter en ære i gennem effektiv produktion og i samarbejde med kunden at udvikle, bygge og reparere skibe og fiskefartøjer af høj kvalitet og være en velfungerende arbejdsplads for sine medarbejdere. Der bygges årligt 5-7 nybygninger og fortages 150 – 180 reparationer og ombygninger på alle typer skibe årligt.

Læs mere på www.karstensens.dk

Spørgsmål

Rekrutteringsbureauet Guldbrandsen & Lythje varetager rekrutteringen, og du er velkommen til at rette eventuelle spørgsmål til partner Lise Guldbrandsen på tlf. 2067 6757 eller partner Dan Lythje på tlf. 9384 8449.

Stillingen besættes snarest muligt, så søg allerede i dag via linket herunder.