Leder af Projekt- og Servicemontørafdelingen

Vores leder af Projekt og Servicemontør afdeling har søgt nye udfordringer.
Vi søger derfor en ny leder til snarlig tiltrædelse. Afdelingens primære arbejdsområder er direkte ledelse af vores tre projektledere og indirekte ledelse af servicemontører, som beskæftiger 22 medarbejdere. Vores medarbejdere udfører primært jobs i nærområdet (Skandinavien), men deltager også i samarbejde med virksomhedens superintendents på jobs i hele verden. Som leder skal du lede og fordele arbejdsopgaverne, og får derfor mulighed for at sætte dit eget præg på afdelingen i tæt samarbejde med din leder. Du skal være med til at skabe optimale rammer for vores medarbejdere, og sikre den fortsat positive udvikling af afdelingen.
 
Arbejdsopgaver: 
 • Kontinuerligt udvikle og tilrette værktøjer, processer og arbejdsmetoder, baseret på Lean principperne
 • I samarbejde med salg bidrage til udvikling af nye forretningsområder i overensstemmelse med MAN´s strategi
 • Arbejde med kontinuerlige forbedringer
 • Tværgående samarbejde med salgs enheder, også uden for Service Center Danmark
Koordinering: 
 • Intern og ekstern opfølgning såvel som prioritering af kapacitets udnyttelse i samarbejde med rejsekoordinator, sagsbehandlere, projektledere samt værksteder ved Service Center Danmark
 • Ansvarlig for afdelingen følger PrimeServs kompetence program for rejsende medarbejdere
 • Overordnet ansvar for medarbejdernes stemplinger ind og ud af jobs, timesedler og registrering af timer på projekter
 • Ansvarlig for samarbejdet med andre MAN kollegaer I forhold til udnyttelse af projekt ledere, servicemontører og superintendents
 • Ansvarlig for udførelse af forbedringer (internt og eksternt) og omsætte forbedringsforslag til relevante processer, projekt dokumenter m.m.
Videregive information: 
 • Ansvarlig for at videregive relevant information til medarbejderne
 • Uddelegere rapportering af udført arbejde på projekter, der kan danne grundlag for fakturering
 • Varetage ugentlig rapportering af aktiviteter fra eget område
 • Varetage prognoser I forhold til arbejdsstyrke, kritiske reservedele og den finansielle situation
Budgetter og tidsregistrering:
 • Ansvarlig for at de bevilgede budgetter for servicegruppen følges
 • Ansvarlig for prognoser på service projekter inkl. reservedele, jobbets indhold og projekt ledelse
 • Varetage opfølgning og godkendelse af registreringer i tidsregistreringsprogrammer
 • Ansvarlig for at oprette business cases for større investeringer til afdelingen
 • Varetage økonomien i salgsprojekter inkl. fakturering af projekter
 • Varetage relevante økonomiske rapporter
Compliance, Code of Conduct og interne kontrol systemer: 
 • Ansvarlig for at medarbejderne i afdelingen følger Compliance forskrifter
 • Ansvarlig for at risiko vurderinger bliver udført til rette tid, inkl. efterfølgende analyser
 • Ansvarlig for at medarbejderne i afdelingen følger arbejdstids bestemmelserne I forhold til forskrifterne
Ledelse/projekt ledelse – detaljeret beskrivelse 
 • Varetage, uddelegere og sammenfatte guidelines for arbejdsopgaverne
 • Ansvarlig for at arbejde efter basis Lean principper og implementere og forankre arbejdsmetoder i afdelingen
 • Ansvarlig for at sikre HSSEQ kulturen igennem hele afdelingen
 • Ansvarlig for, I samarbejde med nærmeste leder, at ansætte og afskedige medarbejdere
Udvikling af medarbejdernes kompetencer 
 • Ansvarlig for afvikling af MUS samtaler i afdelingen
 • Ansvarlig for at udvikle og vedligeholde uddannelses planer i afdelingen
Kvalifikationer: 
 • Du har en baggrund som maskinmester eller lignende med minimum 3-5 års erfaring fra marinebranchen, har ledelses erfaring, og evt. en lederuddannelse.
 • Kendskab til vores produktprogram vil være en fordel, men vi vægter dit engagement og dine evner til at påtage dig lederrollen højest.
 • Det falder dig naturligt at gå foran og du tænker udviklingsorienteret.
 • Du er fleksibel og har gode kommunikations og samarbejdsevner.
 • Som kollega er du tillidsskabende med en serviceorienteret indstilling til jobbet.
 • Du behersker engelsk i skrift og tale og skal kunne begå dig i et internationalt miljø.
 • Forståelse for salg og projektledelse
Vi tilbyder: 
 • Job i en dynamisk international virksomhed med gode kollegaer og arbejdsvilkår.
 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et job med en stor kontaktflade.
 • Løn efter kvalifikationer, attraktiv pensionsordning, helbredsikring og flextid.
Arbejdssted: Langerak 74, 9900 Frederikshavn.
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Søren Bunch på tlf. +45 96 20 40 34. Yderligere oplysninger om MAN Energi Solutions kan hentes via vores hjemmeside www.man-es.com Her kan du bl.a. læse om vores historie, produkter og nærmere om, hvad det vil sige at være ansat hos os.
Vi foretrækker en elektronisk ansøgning via vores hjemmeside, hvor du også bedes vedhæfte CV og kopi af relevante bilag. Du er meget velkommen til at kontakte HR Rekrutterings Partner Marianne Koch Fischer på tlf. +45 96 20 40 68, hvis der er noget du er i tvivl om, når du søger jobbet.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest den 24. marts 2019.