Miljømedarbejder til Center for Teknik og Miljø

Vi søger en engageret miljømedarbejder, som vil være med til at sikre virksomheders produktion i Frederikshavn Kommune samtidigt med at et godt miljø bevares eller forbedres.
Stillingen er på 37 timer/uge, og vi ønsker at få stillingen besat snarest muligt.

Arbejdsopgaver:
Du får mulighed for en bred portefølje af opgaver, men i begyndelsen bliver det primære fokus spildevand og jordforurening.

På spildevandsområdet vil det primært være udledningstilladelser til recipient, herunder vurderinger af miljøfremmede stoffer samt tilslutningstilladelser til offentlige kloaksystem. Der vil også være opgaver i relation til spildevandsplan, klima, registrerings- og GIS-opgaver mm. (opdatering af grunddata for spildevandsanlæg og spildevandsudledninger til PULS og plansystemet). På jordforureningsområdet vil det primært være vurdering af muligheden for påbud omkring undersøgelse og oprensning samt tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på kortlagte ejendomme. Der vil endvidere være opgaver omkring revision af områdeklassificeringen, jordflytninger og 50 cm reglen.

På lang sigt har vi brug for, at du også kan arbejde med miljøgodkendelser af virksomheder. Du skal derfor have en bred faglig ballast og evner til at sætte dig ind i forskellige sagsområder. I alle opgaver vægter vi løsningsfokuseret dialog højt, så kommunikationsevnerne skal være i top.

Vi forventer at du har:

 • En relevant naturvidenskabelig uddannelse som fx miljøingeniør
 • En brændende interesse for miljøforvaltning
 • Evner til at lære nyt
 • Gode kommunikative evner
 • Kørekort til bil

Det er en fordel, hvis du også har:

 • Erfaring på spildevandsområdet og jordforureningsområdet
 • Erfaring med at arbejde i en offentlig forvaltning
 • Kendskab til forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Bredt kendskab til miljølovgivning

Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads med en masse engagerede og dygtige kolleger
 • Arbejde i et meget velfungerende team
 • Flextidsordning
 • Faglig udvikling og netværk
 • Godt kollegialt sammenhold og deltagelse i mange forskellige arrangementer

Sådan er vi organiseret:
Du vil blive ansat i Natur- og Miljøafdelingen, hvor vi er cirka 25 medarbejdere, der blandt andet arbejder med tilsyn og –godkendelser af virksomheder og landbrug, spildevand, affald, energi, jordforurening, grundvand, vandløb og natur. Natur- og Miljøafdelingen er en del af Center for Teknik og Miljø, hvor der i alt er fire afdelinger med i alt ca. 80 medarbejdere. Alle arbejder på rådhuset i Frederikshavn og er fordelt på 5 storrumskontorer.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist er den 15. juni 2020 kl. 8.00
Vi forventer at afholde jobsamtaler den 23. juni 2020

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos teamkoordinator Jette Brønnum, tlf. 98 45 63 59, eller afdelingsleder Catrina Kristensen, tlf. 24 20 16 02.