Frederikshavn Kommune

Genopslag –
Planlægger til fysisk planlægning og byudvikling
i Frederikshavn

Har du lyst til at være med til at bevare og udvikle interessante og værdifulde kulturmiljøer i både Skagen, Sæby og Frederikshavn, etablere nye bolig- og erhvervsområder, havneudvidelser og et hav af andre projekter af forskellig art, så er det måske dig, vi leder efter?

Om jobbet
Som planlæggere har vi andel i både drifts- og udviklingsprojekter, der handler om fysisk planlægning.
I Frederikshavn kommune har du mulighed for at være ”selvstændig projektleder” med sparring med kvalificerede kolleger på de sager, du arbejder med. Helheden er i fokus, og du følger din sag fra start til slut.

Om os
Vi udarbejder lokalplaner og kommuneplantillæg. Vi har en finger med i miljøvurderinger og VVM-redegørelser. Vi varetager en bred vifte af planfaglige myndighedsopgaver. Men først og fremmest samarbejder vi om opgaverne ud fra devisen ”vi kan selv, men ikke alene” – både internt i teamet, på tværs i organisationen og med samarbejdspartnere og borgere uden for organisationen.

I teamet tør vi bringe os selv og hinanden i spil, og dialog og tillid er bærende elementer i vores måde at samarbejde på. Det gør, at vi selv har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet, så arbejds- og privatliv kan hænge sammen. Vi benytter os af muligheden for at arbejde hjemmefra, selvfølgelig under hensyntagen til det faglige og det sociale miljø. Vi arbejder bredt inden for lokalplanlægning, så det er muligt at arbejde med det, som vi brænder for.

 

Det sociale fællesskab understøttes af tiltag, som vi selv finder på, der suppleres af blandt andet: Frederikshavn Kommunes Idrætsklub, kommunale kunstforeninger, faglige klubber og fællesskaber, gode kantineforhold og meget mere.

Planteamet er en del af Plan- og Vejafdelingen i Center for Teknik og Miljø. Dine 8 kolleger i teamet er planlæggere med en bred vifte af erfaringer og kompetencer. Derfor vil din nøjagtige opgaveportefølje kunne sammensættes afhængig af dine erfaringer og kompetencer. Arbejdsstedet er Frederikshavn Rådhus, hvor der til dagligt arbejder godt 300 kolleger.

Om dig 
Du begejstres af ordentlig fysisk planlægning, der danner respektfuld og æstetisk ramme om liv og fremdrift. At arbejde i spændingsfeltet mellem bygherre og projektudviklere i en politisk styret organisation bliver en spændende dimension i de opgaver, du løser. Derudover brænder du for at dykke ned i Planloven og at koordinere planprocessen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

Det er en fordel, hvis du har en relevant uddannelse som fx landinspektør, ingeniør, arkitekt eller lignende. Vi ser meget gerne at du har planfagligerfaring, men det er ikke en betingelse. Hvis din metodeværktøjskasse er i orden, hjælper vi dig med resten.

Det er en selvfølgelighed, at du er god til at kommunikere både på skrift og i tale, og at du har holdånd, samt altid leder efter de bedste løsninger og tager selvstændigt ansvar i de samarbejdsrelationer, du indgår i.

Læs mere om Frederikshavn Kommune her.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med mulighed for fleksibel arbejdsuge og hjemmearbejdes dage.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse.

Ansættelse pr. 1. oktober 2022

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 22. august 2022

Du er velkommen til at kontakte os om yderligere oplysninger om stillingen. Du kan kontakte afdelingsleder Anders Brandt Sørensen på tlf. 9845 8547.