Frederikshavn Kommune

Sagsbehandler til Vejmyndighed i Frederikshavn Kommune

Brænder du for sikre en god og sikker infrastruktur, så har du nu muligheden for at blive en del af vejmyndigheden i en kommune, hvor vi i disse år arbejder med mange spændende projekter. Herunder opbygningen af nye attraktive boligområder, havneudvidelser og trafiksikkerhedstiltag på vores kommuneveje.  

Vi er desuden begunstiget af mange attraktive turistområder, som over året stiller meget varierende krav til bl.a. fremkommelighed og trafiksikkerhed på vores vej. Du har nu muligheden for at blive en del af Vejmyndighedsteamet, som i fællesskab løser opgaverne – og hvor opgaver, kompetencer og interesser så vidt muligt følges ad.

Teamets opgaver omfatter bl.a.:

 • Myndighedsbehandling iht. lov om private fællesveje og lov om offentlige veje
 • Trafiksikkerhedsarbejde inkl. vurdering af konkrete trafiksikkerhedsforhold
 • Vejteknisk vurdering og myndighedsbehandling af byggemodninger / byggerier samt udarbejdelse af høringsbidrag til lokalplaner
 • Planlægning i fht. infrastruktur/mobilitet
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk behandling
 • Tilsyn/besigtigelser i fbm. sagsbehandling
 • Borgerhenvendelser og andre opgaver inden for fagområdet

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse, f.eks. landinspektør, ingeniør eller tilsvarende, gerne med nogle års erfaring med myndighedsopgaver indenfor offentlig vejforvaltning
 • Har en opdateret viden på vejlovgivningen, forvaltningsloven og relevante vejregler
 • Er udadvendt og god til at kommunikere både på skrift og ved direkte kontakt med borgere og samarbejdspartnere
 • Har holdånd og er god til at samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde til tiden, selv i pressede situationer

Vi tilbyder:

 • Spændende opgaver i en kommune med mange igangværende udviklingsprojekter
 • Et udfordrende og varierende job med udviklingsmuligheder og netværk
 • God sparring på tværs af afdelinger og fagligheder
 • Flextid, idrætsklub og mulighed for hjemmearbejde

Hvordan er vi organiseret:
Stilingen er forankret i Center for Teknik og Miljø, som består af ca. 80 medarbejdere fordelt på afdelingerne Plan og Vej, Byg og Ejendomsdata, Natur og Miljø samt Erhverv og Service. Vejmyndighedsteamet er en del af Plan og Vej.

Løn og ansættelsesvilkår:
Der er tale om en fuldtidsstilling med fleksibel arbejdsuge. Løn – og ansættelsesvilkår aftales efter gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse.

Ansættelse pr. 1. april 2022 eller snarest muligt.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 3. februar 2022.
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Anja Veldt påtlf tlf. 2048 2740 eller hos teamkoordinator Lars Lynderup på tlf. 9845 6276.