Martec

Skibsingeniør til udvikling af ny uddannelse

 

MARTEC er i gang med at udvikle og etablere en ny maritim professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marin konstruktion. Hertil søger vi kompetente kolleger, der har kompetencerne til at være medansvarlige for udviklingen af uddannelsen og dens faglige indhold. Uddannelsen forventes udbudt således, at der kan optages studerende hertil pr. september 2023.

Uddannelsen placeres fysisk på MARTEC i Frederikshavn sammen med professionsbacheloruddannelserne til Skibsfører og Maskinmester

Opgaven
Vi forventer at du kan være (med)ansvarlig for:

 • fastlæggelse af fagligt indhold og niveau på uddannelsen baseret på et videngrundlag af høj relevans, kvalitet, faglighed og erfaring i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • udarbejdelse af studieordning og fagbeskrivelser i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • sikring af høj kvalitet i udviklingen og driften af uddannelsen
 • opbygning af fagligt netværk omkring uddannelsen
 • samarbejde med advisory board for uddannelsen
 • samarbejde med uddannelsesledelsen i og uden for MARTEC
 • samarbejde med regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere

Din profil:

 • du er uddannet skibsingeniør eller ingeniør med relevant maritim erfaring og har uddannelse på kandidatniveau.
 • du har relevant erhvervserfaring
 • du er visionær og brænder for at stå i spidsen for udviklingen af uddannelsen i skibsteknik og marin konstruktion
 • du udviser overblik og evne til at planlægge og prioritere på kort og langt sigt
 • du er samarbejdsorienteret
 • det vil være en fordel at have erfaring med undervisning og etablering af videregående uddannelse
 • du skal kunne se dig selv som en del af underviserstaben på uddannelsen og på sigt kan du evt. se dig selv som uddannelsesleder på uddannelsen

Vi tilbyder:

 • et frit, men ansvarsfuldt fuldtidsjob
 • et fastlagt introforløb
 • faglig udvikling og sparring med kolleger
 • løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer og gældende overenskomst med staten
 • fleksibel arbejdstid

Ansættelse hurtigst muligt.

Interesseret:
For yderligere oplysninger kontakt vicedirektør Brian Thomsen på bth@martec.dk eller tlf. 20 32 52 69.

Ansøgning sendes via nedenstående link bilagt relevante papirer.

Søg stillingen på linket herunder.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

OM MARTEC – Det maritime og polytekniske uddannelsescenter
MARTEC tilbyder en bred vifte af uddannelser til den maritime og industrielle sektor, bl.a. maskinmester, skibsfører, sætteskipper, skibsassistenter, kyst- og fiskeskipper, skibsmaskinister og Maritim Student. MARTEC udbyder kurser til industrien og den maritime sektor samt varetager driften af Skoleskibet DANMARK.