Skibsinspektør i Forsvaret

Har du lyst til at være en del af et aktivt team, der vedligeholder, udvikler og godkender Marinehjemmeværnets fartøjer, så de er operative og klar til øjeblikkelig indsats? Har du en fleksibel tilgang og mod på dage på ”kontoret”, men også udenfor på eksempelvis skibsværft, hos leverandør eller et helt tredje sted. Så har vi en ledig stilling som skibsinspektør ved Rederkontor Nord i Frederikshavn.
Om os
Rederkontor Nord er et site-office under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der har et team på 6 skibsinspektører. Skibsinspektørerne fører tilsyn med vedligeholdelsen af Forsvarets skibe og fartøjer, og medvirker dagligt til at opretholdet Forsvarets beredskab. I den forbindelse vil du primært skulle varetage drift, vedligehold og planlagte eftersyn af Marinehjemmeværnets mere end 30 fartøjer samt teknisk sagsbehandling vedr. samme, men sekundært vil du også skulle løse opgaver på andre af Søværnets fartøjer, skibe og andet materiel, som Rederkontor Nord har ansvar for.
Vi er et relativt lille og stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer.
Om stillingen
Du vil få en varieret hverdag og mange kontaktflader, hvor det er afgørende for din succes, at opgaverne bliver løst til kundens tilfredshed.
Din overordnede opgave bliver at føre tilsyn med vedligeholdelse af fartøjer og materielsystemerne, herunder skal du i samarbejde med tekniske sagsbehandlere, fartøjernes besætninger og de andre skibsinspektører medvirke til at specificere, syne og godkende materiellet i samarbejde med Forsvarets Skibssikkerhedsinspektør og et civilt klassifikationsselskab.

Du skal sørge for, at materiellet er godt vedligeholdt, så det kan være operativt og klar til opgaveløsning når påkrævet. I den forbindelse har du en aktiv rolle i planlægningen af vedligeholdelsesperioder og værftsophold.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn, men fagligt refererer du til vores kapacitetsmanager i FMI, som har kontor i Ballerup. Opgaverne vil være forbundet med en del indenlandsk rejseaktivitet (cirka 70-80 dage årligt), da vedligehold af fartøjerne typisk udføres ved danske værfter eller i fartøjernes basehavne.

Om dig
Vi forestiller os at du er uddannet maskinmester eller lignende.
Det vigtigste er at du besidder relevant erfaring fra værfts-, rederi- eller konsulentbranchen.

Du er en god kommunikator og kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.
Du besidder overblik, god situationsfornemmelse og løser dine opgaver med en analytisk tilgang.
Du er god til at håndtere flere samtidige opgaver og står ved de beslutninger, du træffer.
Du er optimistisk, motiverende og er god til at danne relationer.
Du er i besiddelse af kørekort til personbil.

Erfaring i teknisk sagsbehandling og brug af SAP/R3 samt kendskab til klasseregler og erfaring med samarbejde med et klassifikationsselskab vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den gældende overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer er der mulighed for at forhandle kvalifikations tillæg. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kapacitetsmanager for Hjemmeværnets fartøjer, kaptajnløjtnant Troels Bo Ipsen på mail FMI-MA-CHPHJ@mil.dk eller telefon 4291 9526.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på 7281 9133.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Vær venligst opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF format.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2020 og vi forventer tiltrædelse snarest muligt derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.