Udviklingschef

Med ansvar for at drive udviklingsprocessen fra indledende idé til færdigt produkt

RAIS har fokus på konstant udvikling og er kendt for at levere unikke produkter i meget høj kvalitet. Det stiller krav til at tænke i nye baner og alternative løsninger, og da den nuværende udviklingschef har valgt at gå på pension, søger vi nu stærk profil til at drive virksomhedens udviklingsprojekter.

Synlig ledelse og høj produktionskvalitet
Med reference til virksomhedens adm. direktør får du som udviklingschef det overordnede ansvar for at lede en kompetent afdeling, der arbejder med udviklingsprojekter samt produktions- og kvalitetsledelse. Du får til opgave at udarbejde planer for afdelingens indsatser og gennem synlig ledelse sikre, at nye produkter er klar til lancering forud for branchens højsæson.

Dine primære opgaver er:

  • Udvikling / konstruktion af nye produkter samt implementering af disse i produktionen
  • Ledelse af afdelingens ni medarbejdere, herunder ressourcestyring og faglig sparring
  • Sikre gennemførelse af test og udarbejdelse af godkendelser
  • Udarbejdelse af dokumentation samt installations- og brugermanualer
  • Overordnet ansvar for kvalitetsindsatser i produktionen og derigennem sikre høj kvalitet i alle produkter
  • Skabe sikre og tydelige strukturer og processer i virksomhedens kvalitetsarbejde
  • Koordinering og kommunikation med virksomhedens søsterselskab Attika, som der samarbejdes tæt med omkring udviklingsprojekter og kvalitetsindsatser

Der er flere succeskriterier i stillingen: Dels forventes du at fastholde en stærk intern struktur i udviklingsarbejdet, og dels at sikre en god balance mellem høj produktkvalitet og lavest mulige produktionspris. Derudover får du ansvar for at etablere RAIS som videnscenter for gasbrændeovne, og slutteligt er det en klar forventning, at du evner både at involvere og udfordre den øverste ledelse i udviklingen af virksomheden.

Professionel kommunikation og et stærkt overblik
Det er afgørende, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund kombineret med solid erfaring fra en tilsvarende stilling, hvor du har oparbejdet dyb indsigt i arbejdet med mekanisk konstruktion. Det er en fordel, hvis du yderligere har erfaring med at arbejde med gas. Summen af dine erfaringer sætter dig i stand til at drive RAIS’ udviklingsprojekter, hvor du kan trække på din viden om både metalbearbejdning og kvalitetsindsatser samt på din erfaring med at drive udviklingsprojekter.

Som leder er du kendt for at være synlig og motiverende og for din evne til at kommunikere professionelt på både dansk og engelsk. Du trives i en travl hverdag med mange bolde i luften, hvor det forventes, at du har overblikket over udfordringer såvel som løsninger. Desuden er det kendetegnende for dig, at du bidrager til den daglige trivsel gennem din positive tilgang, ligesom du ved, at vejen til succes fordrer et stærkt samarbejde på tværs af hele virksomheden.

Stor indflydelse i en velfungerende virksomhed
RAIS er kendetegnet ved en stærk markedsposition og en positiv virksomhedskultur. Du bliver en del af en hverdag, der er præget af en høj grad af stolthed omkring virksomhedens produkter og et stærkt sammenhold, hvor alle arbejder mod fælles succes.

Som udviklingschef får du en central rolle med stor mulighed for at påvirke fremtidige produkter og med indflydelse på hele værdikæden; fra den indledende ide til det færdige produkt. Du får en stor kontaktflade både internt og eksternt og en unik mulighed for at sætte retning for dit eget område i en velfungerende, brancheledende virksomhed.

Arbejdssted: Frederikshavn