Vand- og natursagsbehandler til Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø søger en medarbejder til at varetage en masse spændende opgaver inden for natur- og miljøområdet. Stillingen er en fastansættelse på 37 timer ugentlig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

I Center for Teknik og Miljø er vi ca. 85 medarbejdere fordelt på fire afdelinger: Byg og Ejendomsdata, Plan og Vej, Miljø og Natur samt Arkiv og Digitalisering. Opgaverne er myndigheds-, planlægnings- og projektopgaver inden for områderne kommune- og lokalplaner, byggeri, veje, natur og miljø samt administration af ejendomsdata.

Kort om Natur- og Miljøafdelingen
Natur- og Miljøafdelingen varetager al myndighedsbehandlingen inden for Natur, Vand og Miljø og der er i alt 22 medarbejdere. Vi har til huse på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. I naturteamet er der i dag 10 medarbejdere.

Vi forestiller os, at du skal arbejde med naturopgaver, naturadministration og gerne vandløbssager. Det vil primært være at lave sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven §3, det vil sige håndtering af sager der omhandler moser, heder, enge eller andre af Danmarks beskyttede naturtyper, samt udtalelser til høringer i landbrugs- og vandløbssager.

Vi leder efter en medarbejder der:

 • har en relevant natur- og miljøfaglig uddannelse
 • har erfaring med og lyst til at indgå i dialog med lodsejere, organisationer og myndigheder
 • er en rar kollega, har gode samarbejdsevner, et godt overblik og er fleksibel
 • har en kendskab til eller erfaring med projektarbejde, f.eks. vandplans- og hydrologiprojekter, LIFE og lign.
 • har kendskab til eller erfaring med sagsbehandling på natur- og vandløbsområdet
 • kan lide at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
 • har erfaring med it og GIS, og meget gerne kendskab til VASP, miljøportalen m.m.
 • er god til at sætte sig ind i nye opgaver og løse meget forskellig artet opgaver
 • er imødekommende, god til at kommunikere, og optræder venligt og serviceorienteret

Vi tilbyder

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene sjældent er ens, men hvor der skal løbes hurtigt
 • Et job der er tæt knyttet til den politiske og administrative ledelse
 • Stor indflydelse på opgaveløsningen og arbejdets tilrettelæggelse
 • Kolleger, der har fokus på at understøtte hinanden og gøre hinanden gode
 • Mulighed for efteruddannelse i forhold til stillingen
 • Fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt med flexordning

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos Afdelingsleder Catrina Kristensen tlf. 24 20 16 02, ctki@frederikshavn.dk.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00.

Det forventes, at ansættelsessamtaler finder sted den 18. juni 2019.