Vandløbsmedarbejder til Center for Teknik og Miljø

Vil du være med til at forbedre forholdene i Frederikshavn Kommunes vandløb? Og har du styr på lovgivning og praksis i vandløbsadministration? Så har vi stærkt brug for dig!

Vi har oprettet en ekstra stilling på vandløbsområdet, fordi vi har travlt med at gennemføre vandplansprojekter og samtidigt sikre afledning af vand.

Du bliver det 5. element i vandløbsgruppen, der tager sig af blandede opgaver som tilsyn, håndhævelse, reguleringssager, restaureringssager, vandplansprojekter og øvrige henvendelser om vandløb. Desuden bliver klimatilpasningsprojekter gradvist en større del af arbejdet.

Vi søger en profil, der brænder for vandløbsadministration og vil være med til at gøre en positiv forskel i Frederikshavn Kommune.

Stillingen er på 37 timer/uge, og vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

Arbejdsopgaver:
Vi har behov for en kollega, der kan varetage en blanding af følgende opgaver i samarbejde med kollegerne:

 • Regulerings- og restaureringstilladelser
 • Håndhævelse af vandløbsloven
 • Gennemførelse af vandplansprojekter (forundersøgelser og etablering)
 • Udtalelser om hydraulisk påvirkning til udledningstilladelser
 • Klimasikringsprojekter
 • Regulativrevision
 • Diverse høringer, herunder vandindvinding
 • Gerne naturvurderinger i forbindelse med vandløbssager

Vi forventer, at du har:

 • Erfaring med vandløbssagsbehandling
 • En relevant naturvidenskabelig uddannelse
 • En brændende interesse for vandløb
 • Gode kommunikative evner
 • Kørekort til bil

Derudover vægter vi højt, hvis du har:

 • Erfaring med at arbejde i en offentlig forvaltning med myndighedsopgaver
 • Bredt kendskab til natur- og miljølovgivning
 • Flair for GIS og andre IT-værktøjer
 • Sans for systematik og struktur
 • Gode samarbejdsevner
 • Overskud i hverdagen og et positivt sind
 • Lokalkendskab

Vi kan tilbyde:

 • Stor frihed under ansvar
 • Godt kollegialt sammenhold med en masse engagerede og dygtige kolleger
 • Faglig udvikling og netværk
 • Flextidsordning

Sådan er vi organiseret:
Du bliver ansat i Natur- og Miljøafdelingen, hvor vi er cirka 25 medarbejdere, der blandt andet arbejder med tilsyn og –godkendelser af virksomheder og landbrug, spildevand, affald, energi, jordforurening, grundvand, vandløb og natur. Natur- og Miljøafdelingen er en del af Center for Teknik og Miljø, hvor der i alt er fire afdelinger med i alt ca. 80 medarbejdere. Alle arbejder på rådhuset i Frederikshavn og er fordelt på 5 storrumskontorer.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 19. januar 2021.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos vandløbsmedarbejder Allan Dalmark Jensen, tlf. 98 45 61 77 eller afdelingsleder Catrina Bjerregaard Kristensen, tlf. 24 20 16 02.